I ESR 2020 är den elektroniska anslagstavlan också tävlings officiella anslagstavla


Inbjudan / supplementary regulations

200703 - 18:00 - Inbjudan och tilläggsregler

 

Bulletiner & Beslut / Bulletins & Decisions

200825 - 14:00 - Bulletin 1

200903 - 17:00 - Buleltin 2

200903 - 17:00 - Buleltin 3

200904 - 10:30 - Bulletin 4

200905 - 14:40 - Beslut diskvalifikation startnr 31

200905 - 15:30 - Beslut diskvalifikation startnr 3

200905 - 16:55 - Ärende under utredning avseende startnr 3

200905 - 18:10 - Beslutsprotokoll angående protest startnr 3

 

Tidplan / Itinerary

200819 - 22:00 - Tidplan version 1.0

 

Startlistor / Startlists

200828 - 09:00 - Program med anmälningslista

200904 - 19:00 - Anslagen Startlista

200905 - 19:00 - Preliminär Resultatlista

200905 - 19:20 - Officiell Resultatlista


Miljöpolicy / Environmental policy

200704 - 10:30 - Miljöpoliy 


Tillstånd & dispenser / Permit & dispensations

200704 - 10:30 - Miljöintyg

200824 - 20:30 - Tillsånd SBF

200824 - 20:30 - Tillsånd Länstyrelsen

200824 - 20:30 - Tillsånd Polisen


Information / Information

200824 - 20:30 - GPS för säkerhet, tidtagning och övervakning

200826 - 15:30 - Information tidkort ver 1.0

200826 - 15:30 - Tidkort nr 1

200826 - 15:30 - Tidkort nr 2

200829 - 08:45 - GPS OK knapp

200829 - 09:30 - Skiss dekaler på tävlingsbil

200901 - 23:00 - GPS för säkerhet, tidtagning och övervakningn del 2

200901 - 23:00 - GPS Rek info 

200904 - 07:00 - Schema Förarkontakter


Faktafunktionärer

200904 - 11:45 - Lista faktafunktionärer

200904 - 11:45 - Lista faktafunktionärer rekognosering

200904 - 11:45 - Lista faktafunktionärer tekniker